تست آنلاین کرونا

یک فرمول ساده برای تشخیص کرونا
• در صورت مشکوک شدن به کرونا به سوالات زیر پاسخ دهید و امتیازات را جمع کنید.

علائمامتیاز
۱- اگر سرفه میکنید؟۱ امتیاز
۲- سرماخوردگی دارید؟۱ امتیاز
۴- اگر گلو دردی دارید؟۱ امتیاز
۵- اگر درد عضلی دارید؟۱ امتیاز
۶- اگر سر دردی دارید؟۱ امتیاز
۷- تب بالاتر از ۳۷° دارید؟۱ امتیاز
۸- اگر نفس تنگی دارید؟۲ امتیاز
۹- خستگی و کسالت دارید؟۲ امتیاز
۱۰- اگر در ۱۴ روز گذشته سفر داشته اید؟۳ امتیاز
۱۱- اگر در منطقه زندگی تان رویداد مثبت کرونا ثبت شده؟۳ امتیاز
۱۲- اگر با بیمار کرونا و یا نزدیکانش تماس و ارتباط داشتید؟۳ امتیاز

• به سوالات پاسخ بدهید و امتیازات را جمع آوری کنید.
👈 ۰ الی ۲ امتیاز – استرس و تشویش نکنید.
👈 ۳ الی ۵ امتیاز – بهداشت شخصی را رعایت و تا دو روز مراقبت ابتدایی و ارتباطات را محدود کنید. (در دو روز مشخص میشود)
👈 ۶ الی ۱۲ امتیاز – هر چه سریع تر با یک دکتر مشورت کنید.
👈 ۱۲ الی ۲۴ امتیاز – بصورت فوری با ۱۱۵ تماس گرفته و با امبولانس خود را به مرکز مراقبت های ویژه برسانید و تست بدهید.